N 381

Geachte bewoners,

Vandaag heeft de Provincie Fryslân besloten de werkzaamheden van aannemer Boskalis stil te leggen. De verkeersveiligheid op de Buttinga was voor het overige verkeer (specifiek de fietsers) door de aanwezigheid van zwaar bouwverkeer dusdanig in het geding, dat wij als opdrachtgever dit niet langer verantwoord achten en daarom het werk stil hebben gelegd.

 

Tijdelijk oversteek:

In het vervolg hierop willen we een tijdelijke oversteek voor fietsers openen, waarmee overgestoken kan worden bij de Duistereweg. Hier zal op werkdagen tussen 7.00 uur en 19.00 uur een verkeersregelaar worden ingezet. Deze staat er om de schooljeugd veilig te laten oversteken. Deze oplossing is van tijdelijke aard; tot eind november 2015. Dan zijn zowel aannemer Boskalis als de onderaannemers van Vitens en KPN klaar met hun werkzaamheden aan deze zijde van de N381.

Wanneer de Buttinga weer goed en veilig toegankelijk is zal de oversteek bij de Duistereweg worden opgeheven en kunnen fietsers vooralsnogde huidige omleidingsroute via de verkeerslichten bij de Nanningaweg gebruiken.

 

Bermen:

Om de Buttinga als ‘veilig en goed’ aan te kunnen merken, moeten ook de bermen worden aangepakt. Daarvoor zijn we momenteel samen met de aannemers Boskalis en Gebr. van der Lee een constructieve oplossing voor slechte en gevaarlijke staat van de bermen aan het bedenken. De onderaannemers van Vitens en KPN ronden hun werkzaamheden de komende twee weken af, waarmee deze overlast ook verdwijnt. De bermen zullen worden aangepakt en verbeterd.

 

Bestemmingsverkeer Buttinga vanaf Venekoten:

De stremming van de Buttinga richting Venekoten. U zult gezien hebben dat de Buttinga richting Venekoten / Boekhorst nog niet weer normaal bereikbaar is. Door ondergrondse uitspoeling is er een gevaarlijke verzakking in het asfalt nabij de boorlocatie van Vitens ontstaan. Dit wordt momenteel gerepareerd. Tijdelijk is de bypass, welke eerder alleen door fietsers gebruikt mocht worden, opengesteld voor bestemmingsverkeer. Dat betekend dat u als bewoners van de Buttinga, Duistereweg, Laagduurswoude, Drie Tolhekken etc. met uw auto hiervan gebruik mag maken. Wanneer de reparatiewerkzaamheden zijn afgerond, gaat de Buttinga hier weer normaal open.

Volgende week woensdagavond 18 november staat er een eerste overleg gepland met de klankbordgroep Duistereweg / Buttinga / Laagduurswoude. Het doel is om samen met deze afvaardiging op zoek te gaan naar een structurele oplossing voor de veiligheid en bereikbaarheid voor u van en naar Oosterwolde.

Ik wil u vriendelijk verzoeken dit bericht te delen met uw buren. Mochten er naar aanleiding van deze mail nog vragen zijn, dan kunt u mij op onderstaand telefoonnummer bereiken.

 

Met vriendelijke groet,

Anniek Heijs, Omgevingsmanager N381,  06 487 84 637

a.heijs@fryslan.nl  Aanwezig op woensdag & donderdag

Infocentrum N381 Vaart Westzijde 14 Donkerbroek (0516) 464 030