Dorpskrant de Kermobri

 

 

De Kermobri is de dorpskrant van Makkinga. De naam Kermobri is een afkorting van Kerk Molen en Brink.

Elke 2 weken wordt deze krant door een team van vrijwilligers gemaakt en rondgebracht.

 

Aanleveren kopij

Voor het aanleveren van kopij: kermobri@makkinga.org  

 

Inlichtingen

Voor inlichtingen kunt u terecht bij: A. Bijstra Oosterhuisweg 26 8423 VK Makkinga, tel: 0516-441259