Dorpsbelang voor alle bewoners

Dorpsbelang Makkinga is een vereniging die de inwoners van Makkinga vertegenwoordigt. Dorpsbelang Makkinga is aanspreekpunt voor alle bewoners. Wij gaan namens u in gesprek met instanties en overheden, met als doel de leefbaarheid van het dorp te verbeteren. 


Wat doen wij voor u:

Wij behartigen de belangen van het dorp en we vertegenwoordigen het dorp bij regionaal overleg. Wij verlenen zo nodig financiële steun aan plaatselijke projecten en activiteiten. Wij staan open voor uw ideeën en opmerkingen.

 

Waar houden wij ons mee bezig:

• Het bestemmingsplan van het dorp

• Ontwikkeling van een toekomstvisie voor Makkinga

• De organisatie van de Vlomarkt

 

Aanvragen financiële bijdrage

U kunt een financiële bijdrage aanvragen bij het Dorpsbelang. U kunt dat doen door dit formulier volledig in te vullen en te verzenden naar het Dorpsbelang. Uw aanvraag wordt bekeken en al dan niet goedgekeurd.

 

Dorpsvlaggen te koop:

De dorpsvlaggen zijn te koop voor €15,- per stuk en verkrijgbaar bij dhr.H. Punter, hotzepunter48@gmail.com 

 

Bestuur Dorpsbelang Makkinga:

Kees Gorter, voorzitter

Hotze Punter, penningmeester, ledenadministratie, vlomarkt

Lammie Kragt, beheerder website

Reny Driessens, secretariaat, vlomarkt

Anneke Koopstra, lid

Jan Zwaga, vlomarkt, hertenkamp

Wisse Veenstra, lid

 

Jaarverslag 2016

Jaarverslag dorpsbelang Makkinga, 17 maart 2016 -23 maart 2017  

Het bestuur bestond uit de volgende leden:

Kees Gorter, voorzitter

Hotze Punter, penningmeester,ledenadministratie,vlomarkt

Lammie Kragt, beheerder site.

Jan Zwaga, vlomarkt

Anneke Kromkamp, lid

Reny Driessens, secretariaat, vlomarkt

 

Het afgelopen jaar hebben we 11 keer als bestuur vergaderd.

Punten die aan de orde kwamen zijn o.a. geweest:

  • Stand van zaken website
  • Organisatie Vlomarkt. Dit jaar hebben we 9 keer een markt georganiseerd. De weersomstandigheden waren gunstig. Aandacht is er voor lege plekken op de markt. Dit is besproken op de vrijwilligersavond en hier wordt blijvend hard aan gewerkt. Wij hebben gezocht naar nieuwe standhouders en aankomend seizoen zal er weer een groenteboer komen te staan. Onze telefonische bereikbaarheid is verbeterd en er zijn nieuwe visite kaartjes uitgedeeld. Het reglement is opgefrist en onder de standhouders verspreid en op de site gezet.
  • Bloembakken zijn het hele jaar door opnieuw gevuld met seizoenbloeiers.
  • Hertenkamp: er is een plan gemaakt en een begroting. Deze wordt nog aangepast. Indien de begroting het toelaat wordt er een speeltoestel voor jonge kinderen geplaatst. We gaan bezig met het aanvragen van subsidies.
  • Sluitingstijd evenementen o.a. tentfeest Makkinga. Hier is een oplossing gevonden waar een ieder zich in kan vinden
  • Regio overleg MOLEN (Makkinga, Oldeberkoop, Langedijke, Elsloo, Nijeberkoop) en OPO overleg (Overkoepelend Plaatselijkbelang Overleg), aan de orde zijn o.a. geweest:* krimp in relatie tot woonvisie.* besteding eenmalige precariogelden (fonds Ooststellingwerf). *inzet caparisuren, *rubberen tegels onder speeltoestel van Brederodestraat. *Stand van zaken gebiedsteams. *Sluitingstijden evenementen.* Plantsoen onderhoud en onkruid op stoepen en wegen. *Belijning en Bermverharding.
  • Bankjes zijn opgeknapt dankzij onze vrijwilligers
  • Stichting dorpshuis kan aan de slag met de bouw.
  • Zonnepanelen in Makkinga aan de Wemeweg. N.a.v. de voorlichtingsavond op 23 november j.l. te Donkerbroek hebben we een brief gestuurd met de volgende opmerkingen: *bezwaar dat woningbouw in Makkinga 15 jaar stop gezet wordt met dit plan* We staan positief tegen over zonne-energie, maar niet op deze locatie.* Graag opbrengst energie gedeeltelijk terug zien ten gunste van ons dorp. *Graag voorlichting in eigen dorp geven, zodat een ieder op de hoogte is en de mogelijkheid heeft om te komen. GEMEENTE HEEFT in februari AANGEGEVEN dat ze op dit moment niet verder gaan met zonnepanelen in Makkinga.

 

Ook hebben we nog de volgende bijeenkomsten/activiteiten georganiseerd:

 

Vrijwilligersavond met kwis gehouden op 20 maart 2016.

1 maal op  31 oktober 2016 hebben we een evaluatie vergadering vlomarkt gehouden  met onze vrijwilligers.

N.a.v. uitnodiging receptie Dhr. Breuking Huisarts,(30 december in het dorpshuis) hebben we een bericht in de kermobri geplaatst voor een verzoek om een financiële bijdrage  over te maken voor zijn afscheid. Ook hebben we gezorgd dat er kaartjes kwamen om een bedankje  op te schrijven. Kees heeft namens de dorpsbelangen Elsloo, Nijberkoop en Makkinga de heer Breuking bedankt voor 30 jaar geweldige inzet voor zijn patiënten. Namens zijn cliënten is er een cheque aangeboden en voor Helene een grote bos bloemen.

November en december 2016 hebben we onze leden benaderd met het verzoek of de contributie via een machtiging mag lopen. Ook hebben we nieuwe inwoners een bezoek gebracht en een attentie aangeboden.(boekje 600 jaar Makkinga) en tevens gevraagd of ze lid wilden worden.

In december hebben we onze vrijwilligers verrast met een kleine attentie.

 

Het is een productief jaar geweest en wij willen graag zo verder gaan.

Uw inbreng en hulp wordt zeer gewaardeerd. We gaan samen voor een leefbaar, mooi en stilistisch dorp Makkinga.

 

Reny Driessens,

Secretaris

 

Jaarverslag 2015

JAARVERSLAG dorpsbelang Makkinga 12 maart 2015 - 17 maart 2016

Het bestuur bestond uit de volgende leden:

Kees Gorter, voorzitter

Hotze Punter, penningmeester, ledenadministratie, vlomarkt

Lammie Kragt, beheerder website

Chris van Haarlem, vice voorzitter, vlomarkt, WTO

Anneke Kromkamp, lid

Reny Driessens, secretariaat, vlomarkt

 

Het afgelopen jaar hebben we 11 keer als bestuur vergaderd.

Punten die aan de orde kwamen zijn o.a. geweest:

Stand van zaken website

Organisatie Vlomarkt (dit jaar hebben we 9 keer een markt georganiseerd, helaas heeft het weer niet altijd mee gezeten, zodat er soms lege plekken ontstonden. Dit is besproken op de vrijwilligersavond en wordt aangepast. Ook onze telefonische bereikbaarheid wordt verbeterd en we krijgen nieuwe visite kaartjes. Het reglement is opgefrist en zal onder de standhouders verspreid worden en komt op de site te staan)

Belijning en bermverharding

Glasvezel (de gemeente pikt dit eindelijk op!)

Periodiek Nieuws Kermobri o.a. stukjes over hondenpoep,glasvezel,ledenwerving, oproep aan verenigingen om een stukje aan te leveren voor onze website.

Bloembakken (gaan er dit jaar tip top uitzien)

Hertenkamp (diverse malen overleg geweest met buurtvereniging Bakkerskamp en Ceresstraat)

Sluitingstijd evenementen, o.a. tentfeest Makkinga, overleg met MOP en in juni 2015 is er door ons een brief gestuurd naar B en W, gemeenteraad en de diverse fracties met vragen en opmerkingen over onduidelijkheden gang van zaken sluitingstijden evenementen. 15 maart jl. is dit punt behandeld in de raadsvergadering.

Prikkedam (hebben we gevolgd en respect getoond voor de verschillende meningen)

Regio overleg MOLEN en OPO overleg, aan de orde zijn o.a. geweest: krimp in relatie tot woonvisie, besteding eenmalige precariogelden, inzet caparisuren, visie sportaccommodaties 2015-2030, Stand van zaken gebiedsteams. Sluitingstijden evenementen. Plantsoen onderhoud en onkruid op stoepen en wegen. Belijning en Bermverharding.

Overleg met onze dorpen coördinator Marten Tel. Aan de orde zijn geweest: Financiële steun borden buurtpreventie App. (Gemeente heeft inmiddels aangegeven hier aan mee te willen werken) Vluchtelingenbeleid (Gemeente steunt opvang vluchtelingen, maar in onze gemeente is geen geschikte locatie voor opvang).

Stichting dorpshuis heeft met ons plannen besproken over nieuwbouw dorpshuis.

Vrijwilligers benaderd voor opknappen van de banken (dit is opgestart).

Ook hebben we nog de volgende bijeenkomsten georganiseerd:

1 maal op 2 november 2015 hebben we een evaluatie vergadering vlomarkt met onze vrijwilligers gehouden in het dorpshuis.

23 december hebben we na aanleiding van inbraak op de Veneburen een informatie avond inbraakpreventie in het dorphuis georganiseerd.

 

In december hebben we onze vrijwilligers verrast met een kleine attentie.

Januari 2016 hebben we onze leden benaderd met een verzoek of de contributie via een machtiging mag lopen. Ook hebben we inwoners die nog geen lid waren bezocht en een attentie aangeboden (boekje 600 jaar Makkinga) en tevens gevraagd of ze lid wilden worden.

Het is een positief jaar geweest en graag willen we zo verder gaan.

Uw inbreng en hulp is belangrijk. We gaan samen voor een leefbaar, levendig dorp Makkinga

 

Reny Driessens, secretaris

 

Via deze link kunt u het jaarverslag 2014 van het Dorpsbelang lezen. 

 

Dorpsvlaggen te koop:

De dorpsvlaggen zijn te koop voor €15,- per stuk en verkrijgbaar bij dhr.H. Punter, hotzepunter48@gmail.com 

 

Wilt u ons helpen? Word lid!

Als wij onze krachten bundelen, dan kunnen veel ideeën werkelijkheid worden.

Bent u nog geen lid, meldt u zich dan aan bij info@dorpmakkinga.nl.

 

Heeft u vragen, opmerkingen of belangstelling, laat het ons weten: info@dorpmakkinga.nl.